NOG Suzanne Lustenhouwer

Normal_suzanne_lustenhouwer

Biografie

Suzanne Lustenhouwer is 12 jaar actief geweest als docent Engels en digitale vaardigheden in Amsterdam. In haar lessen ontwerpt Suzanne leeractiviteiten die creativiteit en kritisch denkvermogen van haar studenten vereisen door middel van activerende (digitale) didactiek en thematisch onderwijs. Naast het lesgeven heeft Suzanne verschillende functies bekleed bij onderwijsinstellingen en organisaties, waar ze zich bezighield met beleidsontwikkeling en -implementatie, curriculumontwikkeling, innovatie en de professionalisering van docenten. Haar expertise ligt vooral op het gebied van het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het gebruik van technologie in het onderwijs.

In 2020 richtte Suzanne het platform www.voordeklas.com op. Op Voor de klas kunnen docenten gastlessen, excursies en lesmaterialen van 3e partijen vinden gekoppeld aan leerdoelen, duur en prijs.

Naast het runnen van dit platform maakt Suzanne lesmateriaal voor het programmeercurriculum van Apple.

Passies

Mooi onderwijs maken, literatuur, programmeren, hockey, technologie, podcasts, muziek

Schrijft over

Actuele thema's, activerende werkvormen, digitale vaardigheden, gastlessen en excursies.

Meer info? Check de Website

NOG Recente columns van Suzanne Lustenhouwer