Normal_college_student_les_klas

De Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) gaat organisatorisch en onderwijskundig op de schop. In het schooljaar 2016-2017 biedt de organisatie voortgezet onderwijs aan in kleinere scholen en via een doorlopende leerlijn die afhankelijk is van de onderwijssoort en het perspectief van de leerling. Dit meldt O2G2. 

Leerlingen die HAVO- of VWO-onderwijs volgen aan een middelbare school van O2G2 zullen met ongeveer 900 tot 1250 leerlingen op een locatie zitten. De scholen voor VMBO worden nog een slag kleiner: tussen de 600 en 800 leerlingen per locatie. Bedoeling is dat het onderwijs weer kleinschaliger aangeboden gaat worden. Momenteel telt de organisatie vijf middelbare scholen. In 2016 zullen hier drie bij komen. Elke school moet daarbij herkenbaar worden, en een eigen sfeer en profiel uitdragen. Per onderwijssoort wordt er daarnaast een lopende leerlijn aangeboden die past bij de leerling. 
 
“Wij streven naar scholen waar leerlingen zich herkend en erkend voelen en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Scholen die kleinschalig in beleving zijn maar ook groot genoeg om op lange termijn kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden”, aldus Theo Douma, voorzitter College van Bestuur O2G2. 
 
Daarnaast moet de reorganisatie ertoe leiden dat er intensiever samengewerkt gaat worden tussen het basis- en middelbaar onderwijs. 
 
© Nationale Onderwijsgids