Normal_aardbeving_groningen

Omdat hun schoolgebouwen niet aardbevingsbestendig zijn, verhuizen sommige scholen in Groningen noodgedwongen naar nieuwe, tijdelijke schoolgebouwen, die wel een veilige leeromgeving bieden. Deze uit nood geboren situatie laat zien dat door goede regionale samenwerking in zeer korte tijd toekomstbestendige schoolgebouwen tot stand kunnen komen. Zo is in Groningen nu de unieke kans ontstaan om het modernste schoolgebouwenbestand van Nederland te realiseren, waarin ook rekening gehouden kan worden met krimpproblematiek en wensen op het gebied van Integrale Kind Centra (IKC). Dat meldt de PO-Raad.

Uit inspecties is gebleken dat sommige schoolgebouwen in Groningen niet aardbevingsbestendig zijn. Scholen moeten daarom tijdelijk verhuizen naar een nieuwe locatie, zodat onderzocht kan worden of de oorspronkelijke schoolgebouwen verstevigd kunnen worden. Of het nog loont om deze - vaak oude - schoolgebouwen te renoveren is niet altijd duidelijk.

Door nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente worden daarom in Groningen in zeer korte tijd nieuwe schoolgebouwen gebouwd. En door van de nood een deugd te maken, wordt hierin rekening gehouden met andere wensen op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo kan bijvoorbeeld geanticipeerd worden op krimpproblematiek, door onderdak te bieden aan meerdere scholen. En door samenwerking met kinderopvangorganisaties, kan een IKC worden gevormd. Zo bewijst bijvoorbeeld de situatie van CBS De Roemte en de Prinses Beatrixschool in Loppersum.

PO-Raad ziet de uit nood geboren situatie in Groningen als een voorbeeld van hoe regionale samenwerking op het gebied van schoolhuisvesting zou moeten gaan. De sectororganisatie voor primair onderwijs houdt de ontwikkelingen in Groningen nauwlettend in de gaten en ondersteunt schoolbesturen waar het kan door deel te nemen aan overleggen en door (juridisch) advies.

© Nationale Onderwijsgids