Normal_geld__euro

Mensen zich prettig laten voelen door het verbeteren van ruimtes, dat is waar Mark Mobach, lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen, naar streeft. Op dinsdag 12 november nam hij de eerste Deltapremie van €500.000,- in ontvangst van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving.

Mark Mobach wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan de beste gebouwen voor mensen en organisaties. Dat doet hij door – in een multidisciplinaire setting samen met studenten en docent-onderzoekers – betere ruimte en dienstverlening te bedenken. Betere kantoren - en zelfs steden - die gezond gedrag stimuleren, betere zorggebouwen die stress reduceren, maar ook gevangenissen en stations die beter passen bij de behoeften van de samenleving. 

Lees verder