Meer aandacht voor sport op school, maar fitheid leerlingen gaat achteruit

Middelbare scholen zijn de afgelopen jaren steeds meer aandacht gaan besteden aan sport en bewegen, naast de reguliere gymlessen. Met de fitheid van de leerlingen gaat het sinds de coronaperiode echter niet best, geven docenten aan in een onderzoek van het Mulier Instituut.

Het instituut, dat gespecialiseerd is in sportonderzoek, becijfert dat het aandeel van de scholen met aanvullende lessen op het gebied van sport en bewegen is gestegen van 53 procent in 2014 naar 80 procent dit jaar. Tegenover dit toegenomen aanbod staan de nadelige effecten van de coronapandemie. Die laten zich volgens de docenten lichamelijke oefening nog steeds voelen.

Motorische achterstanden 

Volgens driekwart van de 335 ondervraagde leerkrachten zijn hun leerlingen nu minder fit dan voor de coronaperiode. De meeste docenten (60 procent) zien dat leerlingen motorische achterstanden hebben opgelopen en bijna de helft (48 procent) heeft de indruk dat de kinderen minder gemotiveerd zijn voor hun vak dan voor de pandemie.

Door: ANP