Fraude online
De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar fraude die zou zijn gepleegd bij twee statistiektentamens. Vorige week zou bij online openboektentamens voor psychologiestudenten in WhatsAppgroepen overleg gepleegd zijn over vragen en antwoorden. Medestudenten die ook in die groepen zaten, sloegen alarm.
Lees verder