Normal_image_2023-05-31_114630594

Hoe beïnvloeden factoren op nationaal, regionaal en bedrijfsniveau de relatie tussen de genderdiversiteit in de raad van bestuur en de duurzaamheidsprestaties van bedrijven in China? Op die vraag zoekt Khwaja Naveed een antwoord in zijn proefschrift, dat hij op vrijdag 9 juni 2023 om 13.30 uur verdedigt aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit in Heerlen.

 

Studies naar de relatie tussen de genderdiversiteit in de raad van bestuur en de duurzaamheidsprestaties van bedrijven hebben in het verleden gemengde resultaten opgeleverd. Om te begrijpen hoe dat mogelijk is, zijn in recente onderzoeken verschillende variabelen uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij was, dat inzicht in de verschillen tussen bedrijven op meerdere niveaus licht zou werpen op de manier waarop die bedrijven omgaan met duurzaamheid.

Sociale gedrag van een bedrijf

Dynamische ondernemingen moeten kunnen inspelen op de druk van allerlei institutionele regels en normen. Deze regels en normen zijn gebonden aan specifieke situaties per land, die hun weerslag hebben op het sociale gedrag van een bedrijf. Met name ontwikkelingslanden zitten vaak klem tussen de toenemende wens om economisch te groeien en bestaande sociale en milieu-gerelateerde problemen.

Verband tussen diversiteit en duurzaamheid

In zijn proefschrift onderzoekt Khwaja Naveed het verband tussen diversiteit van mannen en vrouwen in de raad van bestuur van een onderneming en de inzet van die onderneming voor duurzaamheid. Daarnaast bestudeert hij hoe externe factoren, zoals regelgeving, ethische normen en de mening van gelijkgestemden, dit verband bij Chinese beursgenoteerde ondernemingen beïnvloedt.
De studie maakt gebruik van gegevens van Chinese beursgenoteerde bedrijven en analyseert hoe verschillende regionale factoren de relatie tussen genderdiversiteit in de raad van bestuur en het milieuengagement van het bedrijf beïnvloeden.

Resultaten van het onderzoek

In het algemeen blijkt dat meer genderdiversiteit in de raad van bestuur gepaard gaat met een sterker engagement voor milieubewustzijn in bedrijven. Externe factoren, zoals regelgeving, ethische normen en de mening van gelijkgestemden, kunnen deze relatie negatief beïnvloeden.
Het verband tussen genderdiversiteit en milieubewustzijn wordt tevens beïnvloed door de specifieke omstandigheden binnen elke regio. Verschillende regio's kunnen verschillende institutionele druk uitoefenen, die gevolgen heeft voor de manier waarop genderdiversiteit zich vertaalt in milieubewust ondernemen.

Het onderzoek kan managers en beleidsmakers in ontwikkelingslanden waardevolle inzichten verschaffen bij het formuleren van strategieën om milieu-innovatie te bevorderen en de duurzaamheid van bedrijven op lange termijn te waarborgen.

Promotie Khwaja Naveed

Khwaja Naveed (Swat, Pakistan, 1985), promovendus bij de faculteit Managementwetenschappen, verdedigt op vrijdag 9 juni 2023 om 13.30 uur zijn proefschrift 'Board Gender Diversity and Sustainability Performance of firms in the Chinese Context: A National level, Sub-National level, and Industry level analysis' aan de Open Universiteit in Heerlen.

De promotor is prof. dr. Nadine Roijakkers (Open Universiteit), copromotor is dr. Cosmina Voinea (Open Universiteit). De promotie is live bij te wonen aan de Open Universiteit in Heerlen en online te volgen via ou.nl/live.

 

 

Lees verder