WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) wordt uitgebreid

Het project WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) van de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool is uitgebreid met vier partners: WIJ-Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Alfa-college en Noorderpoort. WIJS wil met de inzet van studenten de leefbaarheid van de stad vergroten en studenten en Groningers met elkaar in contact brengen. Dit meldt Hanzehogeschool.

Begin vorig jaar traden WIJ-Groningen en de RUG toe tot de samenwerkingsovereenkomst WIJS en gisteren kwamen daar het Alfa-college en Noorderpoort bij. WIJS zoekt opdrachten uit de stad waaraan studenten gekoppeld worden en waarmee zij studiepunten verdienen. Studenten doen hiermee relevante praktijkervaring op. Daarnaast zet WIJS studenten in bij het ondersteunen van inwoners met verschillende vragen, bijvoorbeeld over juridische of financiële onderwerpen. Afgelopen jaar zette WIJS ruim 1000 studenten in en werden via WIJS meer dan 1700 inwoners geholpen.
 

Universiteit van het Noorden

WIJS heeft sinds 2018 ook een onderwijsprogramma waar verschillende vakgebieden samenwerken aan opdrachten voor de stad: SamenWIJS. In dit programma werken studenten van het Alfa-college,  Noorderpoort, Hanzehogeschool en RUG samen aan het oplossen van complexe vraagstukken van de stad. Afgelopen studiejaar was dat het thema ‘eenzaamheid’, dit jaar staat ‘armoede’ centraal. Ook de begeleiding van de studenten is ook een combinatie van mbo-, hbo- en wo-docenten.
 

Buurtcirkel

Een voorbeeld van een project waar mbo, hbo en wo studenten van verschillende opleidingen samenwerkten is de Buurtcirkel in Selwerd. De opdracht was om te kijken wat ze zouden kunnen doen om hulp te bieden bij eenzaamheid. De studenten ontwikkelden een buurtmaatjesproject waarvoor elf bewoners zich hebben aangemeld. 
 
Meer informatie over WIJS is te vinden via https://wijsgroningen.nl. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids