Normal_image_2023-05-31_141522946

De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 een algemene tevredenheidsscore van 4.13 op een schaal van 1 tot 5. Hiermee voert zij met Wageningen University die met 0.03 punt verschil nipt bovenaan staat, de ranglijst van de 14 Nederlandse universiteiten in de NSE 2023 aan. Het verschil met de derde plaats van de Universiteit Twente die 3.97 punten behaalt, is 0.16 punt. Bovendien zijn vijf van de zeven bachelor- en zes van de twaalf masteropleidingen van de Open Universiteit de nummer één van de wo-opleidingen in hun studierichtingen in deze enquête. 87 procent van de studenten is (zeer) tevreden over het onderwijs van de Open Universiteit, het gemiddelde van alle universiteiten is 80,5 procent.

 

Trots op mooie waarderingen

Rector magnificus van de Open Universiteit prof. dr. Theo Bastiaens: 'We zijn zeer trots op de mooie waarderingen die studenten ons geven. Weer heel hoge scores voor onze opleidingen in de NSE! Al onze medewerkers zetten zich elke dag in, opdat studenten zeer innovatief, hoogwaardig onderwijs blijven krijgen. Deze hoge waardering van onze studenten is een prachtige beloning voor onze gezamenlijke toewijding. We blijven ons inspannen het onderwijs te verbeteren. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuw toetssysteem ingevoerd en zijn we bezig onze elektronische leeromgeving te vernieuwen. De door studenten meegegeven verbeterpunten zijn waardevol en nemen we mee in onze kwaliteitszorg.'

Grootste toename in waardering studenten

Met de score van 4.13 punten stijgt de Open Universiteit in algemene tevredenheid 0.08 punt ten opzichte van vorig jaar: dit is de grootste stijging van alle 14 universiteiten. De gemiddelde toename van de algemene tevredenheid voor alle universiteiten ligt op 0.03 punt ten opzichte van de NSE 2022.

Hoogste tevredenheidsscores

Vijf van de zeven bacheloropleidingen van de Open Universiteit oogsten de hoogste algemene tevredenheidsscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden: Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde, Informatiekunde en Informatica. Dat geldt ook voor zes van de twaalf masters: Rechtsgeleerdheid, Psychology, Kunst- en cultuurwetenschappen, Onderwijswetenschappen, Software Engineering en Computer Science. De bachelor Algemene cultuurwetenschappen is tweede van alle wo-bachelors in deze studierichting. De overige bachelor- en masteropleidingen krijgen ook een hoge waardering, maar zijn uniek; ze zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

De studenten van de Open Universiteit waarderen de aspecten inhoud en opzet van het onderwijs, toetsing en beoordeling, en aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan zeer positief: op deze aspecten krijgen de opleidingen een top 2-notering van de 14 universiteiten.

Onafhankelijk onderzoek onder studenten

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarvoor studenten uitgenodigd worden een oordeel te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. In 2023 namen bijna 290.000 studenten van 74 hogescholen en universiteiten deel. Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie van OCW, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen.

 

 

Lees verder