Hélène Jansen, mbo-sectorbestuurder AOb

Het onderwijs ligt mij na aan het hart. Ik groeide op in een onderwijsfamilie en kreeg de vakontwikkelingen met de paplepel ingegoten. Dus heb ik van dichtbij de invloed van de marktwerking in het onderwijs zien toenemen. Digitale onderwijsprogramma’s, planningen en budgeten worden steeds meer door de politiek en het management gedicteerd ten koste van het zeggenschap en de invloed van docenten in hun vakgebied. Terwijl docentschap echt een vak is, waar je je pedagogisch-didactische kwaliteiten inzet en met kennis en kunde het beste uit leerlingen haalt. Hier wil je als docent in worden uitgedaagd.

Door Gastblog - Hélène Jansen, mbo-sectorbestuurder AOb

In mijn functie op de beleidsafdeling van de AOb kreeg ik de kans verandering te brengen in deze zorgelijke ontwikkeling. Samen met collega’s en onze leden wilden we ons sterk maken voor een wet waarbij de autonomie weer in handen zou komen van docenten.
 
Vijftien jaar hebben we gelobbyd met steeds weer wisselende kabinetten. Elke relevante maatschappelijke ontwikkeling grepen we aan om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Het was aan ons om de urgentie bloot te leggen en de politiek te overtuigen van de imago-gevolgen voor het vak als er niets zou veranderen. De AOb is intensief betrokken geweest bij het formuleren van het nieuwe wetsvoorstel. 
 
De weg was lang, maar de moeite waard. Want sinds 2017 is er nu een wet die de invloed van de docent op zijn werk vastlegt. En daar zijn we blij mee. Ik durf zelfs te beweren dat zonder de AOb deze wettelijke autonomie voor docenten er niet was geweest, want alleen met elkaar bereik je meer.
 
Het kenmerkt de AOb dat van oudsher een collectief is van docenten die zich verenigen om op te komen voor hun vak en arbeidsvoorwaarden. Mijn collega’s komen uit het onderwijs en werken in scholen, waardoor we in de haarvaten van de onderwijsinstellingen zitten. Dit onderscheidt ons van andere vakbonden en verklaart onze gedrevenheid in ons vakgebied, tot in de politieke arena. 
 
Nu wacht ons nog de uitdaging zoveel mogelijk onderwijsprofessionals te informeren en voor te lichten over deze nieuwe wettelijk geregelde professionele ruimte en de invulling ervan. We willen met onze leden nadenken over hoe je de professionele autonomie op school vormgeeft en de ruimte over je lesstof, de wijze van aanbieden en de middelen die je daarbij wilt gebruiken. Samen over dit soort inhoudelijke zaken in gesprek zijn vind ik het allerleukst!
 
Lid worden van de AOb? Kijk op www.aob-.nl/lid-worden voor meer informatie.
 
 
Hélène Jansen is MBO-sectorbestuurder van de AOB. De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad de cao af. Hélène Jansen neemt namens de AOb plaats aan de cao-tafel.