Tamar van Gelder - Dagelijks Bestuurder Algemene Onderwijsbond (AOb)

Het is nu alweer twee jaar geleden dat ik door de algemene vergadering van de AOb gekozen ben tot het lid van het dagelijks bestuur. Tot die tijd was ik opleidingsmanager van de leukste school in Nederland: MBO College Amstelland. 

Door Tamar van Gelder

Samenwerken met docenten en ondersteunend personeel aan goed onderwijs voor studenten is iets wat het zo geweldig maakte. Werken in een school met direct studentencontact mis ik zeker, maar genoeg te doen in mijn nieuwe rol. En ik kom qua samenwerken met docenten en ondersteunend personeel voldoende aan mijn trekken. 

Bijvoorbeeld in het cao-traject is samenwerking met leden (onderwijspersoneel uit het mbo) de basis. Dit is overigens het eerste cao-traject waarbij ik betrokken ben, aangezien het onlogisch was om eerder halverwege in een traject te stappen. Wat een bijzonder traject om zo voor het eerst mee te maken.

Als newbee in vakbondsland valt me op dat er veel “getrapt” wordt gewerkt.
Samen met  de leden van de AOb wordt de inzet voor een nieuwe cao in het mbo bepaald. In de sectorraad (vertegenwoordigers van bijna alle mbo-instellingen) worden de prioriteiten bepaald. Hier wordt wel rekening gehouden met de  speerpunten van arbeidsvoorwaardennota van de FNV (de AOb is immers onderdeel van de FNV).  Ook worden deze prioriteiten hier in huis aangescherpt en afgestemd met de andere onderwijssectoren.

De volgende ‘trap’ is afstemming met de collega-bonden die ook aan de cao-tafel zitten namens de werknemers in het mbo. Samen met de CNV, UnieNFTO en FNV Overheid wordt er gewerkt aan een gezamenlijke inzet. Ook dat vergt veel overleg en afstemming.

Dan de het cao-overleg zelf. Met de werkgeversdelegatie hebben we een werkagenda opgesteld met prioriteiten voor de korte en lange termijn. Elk overleg maken we stappen richting een resultaat waar ik de trap weer mee af en op ga terug naar leden. Ik hoop dan ook snel met een resultaat te komen waar de leden (en niet-leden) in het mbo echt blij van worden. Bijvoorbeeld stappen voor de vermindering van werkdruk en meer loon. Een resultaat dat bijdraagt aan de basis voor kwaliteit van onderwijs aan studenten in het mbo. En dat als newbee....

Tamar van Gelder is Dagelijks Bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond (AOb). De AOb sluit samen met de andere onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad de cao af. Tamar van Gelder is woordvoerder namens de andere werknemersverenigingen aan de cao-tafel. Op de Nationale Onderwijsgids schrijft ze over haar eigen ervaringen rondom de cao-onderhandelingen in het mbo en alle andere factoren die er binnen het vakbondsleven komen kijken.

© Nationale Onderwijsgids / Algemene Onderwijsbond