Marja Ruijterman

Een vrouw e-mailde me naar aanleiding van de eerste column over dit complimentenonderwerp. Haar dochtertje heeft een klasgenootje, dat "er niet echt bij hoort." Ze vroeg haar dochtertje wat ze leuk vond aan het meisje. Haar dochter antwoordde: "Ze kan goed tekenen en heeft een leuke tas." De moeder vroeg haar dochter dat eens tegen het meisje te zeggen. Waarop het meisje haar klasgenootje vertelde dat ze haar tas zo mooi vond.

Door Marja Ruijterman

Een opleider bij de politie vertelde me dat een gastspreker kwam presenteren bij zijn studentengroep. Hij kondigde de man (die in politiekringen niet geliefd was) van tevoren aan als een geweldige vent, waar ze veel van konden opsteken.

De studenten zaten vol verwachting en behandelden de man met veel respect. Hij was in het begin wat van zijn stuk gebracht. Dit was hij niet gewend. Meestal zaten de groepen met veel weerstand op hem te wachten. "Shit, hebben we hem weer!" Na een tijdje begon hij met steeds meer energie en passie te spreken en de studenten vonden het geweldig. De opleider had de man nog nooit zo goed zien presenteren.

Dit zijn twee prachtige voorbeelden van "trendsetters". We kunnen mensen maken en breken met onze woorden en onze blik.

Ook ik ken beide kanten. Toen ik een jaar of negentien was, werkte ik met een groep vrouwen die me een avond lang vertelden dat ik niets zinnigs te melden had. Op mijn vraag of ze ook iets positiefs konden zeggen kreeg ik te horen: "Je hebt van die leuke krulletjes." Hun woorden raakten me zo diep, dat ik voor een half jaar naar Engeland vluchtte. Het heeft een aantal jaren geduurd voor ik mijn zelfrespect weer terugvond.

Zelf heb ik ook wel eens kritiek gegeven waar de honden geen brood van lusten. Boontje komt om zijn loontje.

We zijn zo gevoelig en we laten ons snel van ons stuk brengen. Complimenten zijn heerlijk. Het is echter gevaarlijk afhankelijk van complimenten te zijn.

Als we onszelf niet waarderen en wankelen zodra iemand kritiek geeft, zijn we als een boom zonder wortels. Dan is het tijd aan ons zelfvertrouwen te werken. Weten dat we goed zijn zoals we zijn. Met al onze kwaliteiten en rariteiten.

Het leven is een leerproces. Daarin mogen we spelen en experimenteren met wat we in het leven krijgen aangereikt. Soms gaan we de mist in en soms triomferen we. Het hoort er allemaal bij. We hoeven ons niet beter of minder voor te doen. We zijn wie we zijn. In ontspannen toestand zijn we op ons allerbest. Feedback en zelfs ons toegesnauwde kritiek kunnen we gebruiken om ons te ontwikkelen.

Complimenten kunnen we koesteren en bewaren voor moeilijke ogenblikken. Als we in het diepste van ons wezen weten wat we waard zijn, zou de wereld er beter uitzien. Dus laten we daar ook "trendsetters" in zijn.

Tip:

  • Leer van kritiek, geniet van complimenten, houd van jezelf en wees niet afhankelijk van wat anderen over je zeggen.

© Marja Ruijterman / Nationale Onderwijsgids